Zorgmonitor: blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector

Speciaal voor de zorgsector heeft Wepublic de Zorgmonitor ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat u snel en doorlopend op de hoogte wordt gehouden van actuele en relevante informatie voor u als organisatie in de sector.

Die informatie staat nooit op zichzelf. Daarom wordt aan ieder bericht dat u van ons ontvangt een persoonlijke duiding toegevoegd. Zo bent u altijd op de hoogte van de fase van het besluitvormingsproces waar het bericht betrekking op heeft. Ook kunnen wij op verzoek relevante debatten live volgen en na afloop onmiddellijk verslag uitbrengen.

De Zorgmonitor stelt u in staat om actief in te spelen op politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunt u een voorsprong op te bouwen.

Wilt u ook?

  • Continu op de hoogte zijn van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector?
  • Snel en tijdig in kunnen spelen op kansen en bedreigingen?
  • Beschikken over informatie die u in staat stelt betere besluiten te nemen?
  • Informatie zowel procesmatig als inhoudelijk geduid zien door ervaren professionals?
  • Alle relevante informatie op een handige en overzichtelijke manier verzameld, toegankelijk op kantoor en onderweg?

Onderwerpen binnen de Zorgmonitor

Nieuwe wetgeving omtrent eHealth, verschuivingen binnen de eerstelijnszorg en druk vanuit de politiek om zorg regionaal te organiseren zijn slechts het tipje van de ijsberg. Wij monitoren met de zorgsector in de volle breedte: van patiëntenrechten en medische ethiek tot aan de inrichting van het zorgstelsel en het geneesmiddelenbeleid. U kunt zelf selecteren van welke thema’s u rechtstreeks op de hoogte wilt worden gehouden.

De politieke agenda van de Zorgmonitor

Als gebruiker van de Zorgmonitor ontvangt u wekelijks een politieke agenda van ons. Hierin staat per onderwerp handig aangegeven wanneer ze worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. Dit betekent dat u in één agenda beschikt over een duidelijk politiek overzicht. Dit bespaart u veel tijd, omdat u niet langer hoeft te navigeren tussen alle relevante online beschikbare politieke agenda’s. Deze politieke agenda kunt u met een handige functie direct integreren in uw Outlook Agenda of Google Calendar.

De Zorgmonitor richt zich op relevante bronnen

Wij monitoren een breed scala aan stakeholders: de Tweede en Eerste Kamer, de Rijksoverheid, politieke partijen, patiëntenorganisaties, zorgkoepels en andere voor u relevante partijen. Op deze manier ontvangt u niet alleen informatie over het wetgevingstraject, maar ook van belangrijke stakeholders die zich hierover uitspreken en invloed uitoefenen op de parlementaire agenda. Op verzoek kan Europese monitoring ook worden toegevoegd.

Informatie ontvangen via de Zorgmonitor

U heeft volledige vrijheid in de wijze waarop u berichten ontvangt: realtime of aan het eind van de dag. U bent tevens vrij om dit te bepalen per thema dat voor u relevant is. Op vrijdag versturen wij in ieder geval een overzicht met daarin de bijgewerkte politieke agenda met de voor u relevante issues voor de komende weken. Daarnaast heeft u toegang tot ons online dashboard, waar alle verstuurde informatie en de volledige politieke agenda terug te vinden is. Dit biedt u een handige archieffunctie.

Informatie in ons online Dashboard

De informatie die u per email van ons ontvangt is 24/7 beschikbaar in onze online database. Via ons Dashboard kunt u gemakkelijk navigeren tussen de informatie die beschikbaar is rondom een specifiek thema. Hier vindt u alle voor u relevante informatie geordend op issue en met een handige deep search-functie zodat u altijd terug kan vinden wat u nodig heeft.

De Wepublic Zorgmonitor is geen gewone politieke monitor.

Veel politieke monitors zijn een geautomatiseerd computerprogramma. Dit houdt in dat u snel informatie ontvangt, maar dat deze niet accuraat is. Sommige politieke monitors worden uitsluitend door mensen uitgevoerd. Dit is prettig voor de accuraatheid, maar in praktijk niet erg snel.

De Wepublic Zorgmonitor onderscheidt zich door een combinatie van slimme ICT en mensenwerk. Onze ervaren public affairs consultants geven altijd duiding over de fase van het besluitvormingsproces en wat eventuele vervolgstappen zijn. Zij staan garant voor de relevantie van de berichten die u via de Zorgmonitor ontvangt, terwijl onze slimme ICT ervoor zorgt dat u direct op de hoogte bent van relevante ontwikkelingen.​

Bent u geïnteresseerd in andere onderwerpen zoals regelgeving voor gemeentes, de Sustainable Development Goals of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@wepublic.nl.